MENU

Bangkok
Phimai
Thailand

Reisverslagen
Diverse Thaise zaken

Andere reizen


ga 1 pagina terug

BOEDDHISME IN THAILAND

Wierook afsteken in de tempelHet boeddhisme is een religie die in 588 (of 470) voor Christus in het noorden van India werd gesticht door Gautama Boeddha. Het heeft zich geleidelijk over andere delen van Azië uitgebreid en heeft een centrale rol gespeeld in de spirituele, culturele en sociale ontwikkeling van de Oosterse wereld. Tegenwoordig telt het boeddhisme ongeveer 415 miljoen aanhangers, waaronder een snel groeiend aantal in de Westerse wereld.{mosimage}

De originele naam van het boeddhisme is Boeddhasasana (pali), wat 'de leer van de Boeddha' betekent. De kern van deze leer is het natuurlijk principe dat de Boeddha ontdekte als resultaat van zijn zoektocht naar een einde aan het lijden en de ontevredenheid. "Boeddhisme" is in de loop der tijden een verzamelnaam geworden voor de vele tradities die gebaseerd zijn op de oorspronkelijke leringen van de Boeddha.

Het boeddhisme kent vier hoofdstromingen, waarvan het Theravada boeddhisme in Thailand wordt aangehangen door zo'n 95% van de bevolking.

Theravada

Het Theravada- boeddhisme wordt ook wel het Zuidelijke Boeddhisme genoemd, omdat deze stroming vanuit Thailand, Sri Lanka en Indonesië verspreid is. Deze groep is de meest orthodoxe stroming en meent het dichtst bij de oorspronkelijke bron te staan. De Theravada-boeddhisten streven ernaar zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke leer van de Boeddha te blijven. Ze nemen de paliteksten, die in de eerste eeuw op schrift zijn gesteld, als uitgangspunt en zijn hiermee de oudste lijn. Belangrijk in deze stroming is dat iedereen zelf verantwoordelijk is om ooit het nirvana, bevrijding of verlichting, te bereiken. Deze boeddhisten leven sober en kennen weinig rituelen. Monniken en nonnen doen afstand van hun aardse bezittingen en concentreren zich op meditatie. De monnikengemeenschap, de sangha, staat dan ook centraal.

Het is niet de bedoeling van deze website het boeddhisme uitvoerig uit de doeken te doen. Slechts een aantal zaken waarmee je in Thailand geconfronteerd kunt worden of die kenmerkend zijn voor de Thaise cultuur wil ik hier toelichten. Daarbij voornamelijk puttend uit de eigen ervaringen.
Het dagelijks leven in Thailand is doordrenkt van allerlei boeddhistische rituelen en andere zaken. Eén van de zaken waar niemand aan voorbij kan is de tempel, gebouwd in de typisch Thaise stijl. Deze zal ik niet onder dit hoofdstuk behandelen, maar komt terug op de vele andere pagina's van de site. Ook boeddhabeelden (er zijn er duizenden in Thailand) en andere uitingsvormen van het boeddhisme komen over de hele site terug.
In dit deel wil ik me voornamelijk richten op de speciale rituelen en bijeenkomsten met een speciaal karakter.

DIVERSE THAISE ZAKEN

 

BOEDDHISME