MENU

Bangkok
Phimai
Thailand

Reisverslagen
Diverse Thaise zaken

Andere reizen


ga 1 pagina terug

Thais, een lastige taal (1) (deel2) (deel 3)

Ik zeg 'lastig' en niet 'moeilijk'. Thai zullen namelijk altijd beweren dat hun taal niet moeilijk is. Maar lastig is het wel om goed onder de knie te krijgen.
Waarom is Thais niet moeilijk? Nou, er zijn bijvoorbeeld geen lidwoorden en het vreselijke onderscheid tussen mannelijk, vrouwelijk en onzijdig bestaat niet. Meervoud en enkelvoud zijn altijd hetzelfde. Ook zijn er geen vervoegingen van werkwoorden, dus niet: ik ben, hij is, wij zijn, maar voor ik, hij en zij gebruik je altijd dezelfde werkwoordsvorm. En zo zijn er nog een paar zaken, die ten opzichte van het Nederlands of Engels eenvoudiger zijn.

Maar als het dan zo “eenvoudig” is, wat is er dan toch nog lastig? In de eerste plaats kan een gewone westerling het niet lezen!! Het bestaat zo op het eerste gezicht uit allemaal onsamenhangende kriebels.
Het Nederlandse alfabet kent 26 letters: klinkers en medeklinkers. Het Thaise alfabet heeft er bijna 3x zoveel: 44 medeklinkers en 24 klinkers. Daarnaast nog wat samengestelde klinkers en de voorraad is compleet.
Heeft het Nederlands bijvoorbeeld 1 K (we vergeten dan maar even dat de C soms ook als K wordt uitgesproken); het Thais heeft er 6! Hebben wij 1 S, het Thais komt er met 4; niet 1 D of T, maar 10!!!
Van de klinkers moet je eerst goed door hebben waar die staan: voor, achter, boven of onder de medeklinker en soms aan beide kanten daarvan!!
Wie die logica heeft bedacht moet ongetwijfeld een slechte nacht achter de rug hebben, want anders verzin je zoiets toch niet?

En dan de toonhoogten: er zijn er 5 (hoog, laag, midden, dalend en stijgend) en als je een woord op een verkeerde toonhoogte uitspreekt betekent het heel wat anders. Voor een westerling dus eigenlijk onbegonnen werk. Ook wij gebruiken verschillende toonhoogten, maar dan is het om iets te beklemtonen of in een vraagzin. De betekenis van het woord verandert echter niet.
In Thailand is dat totaal anders!!! Als je 'maa' roept omdat je bijvoorbeeld een hond ziet en je spreekt het verkeerd uit, denken de Thai dat je een paard ziet en waarschijnlijk ook, dat je niet goed wijs bent, want er is nergens een paard te bekennen!
Om die toonhoogten aan te geven, gebruiken ze bepaalde tekens, zodat de indruk van een kriebelschrift alleen maar groter wordt.
Extra probleem is dan ook nog, dat de Thai alles aan elkaar schrijven. Geen spaties tussen de woorden, zoals wij dat doen, maar aan elkaar en dus niet makkelijk terug te lezen.
Als voorbeeld geef ik hieronder artikel 1 van de “Universele verklaring van de rechten van de mens” ofwel: ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

ข้อ 1
มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างในตนมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ

Kunt u het een beetje volgen (de taal bedoel ik dan, niet het artikel; dat spreekt voor zich)?
Om het wat te verduidelijken heb ik een aantal zaken rond de taal bij elkaar gezet. Klik hier.

DIVERSE THAISE ZAKEN